Jazyk a literatura, lingvistika a literární věda: obnova ztracené jednoty?

Variant title
Language and literature, linguistics and literary criticism: the reconstitution of the lost unity?
Author: Pospíšil, Ivo
Source document: Opera Slavica. 2012, vol. 22, iss. Supplementum, pp. 4-15
Extent
4-15
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Abstract(s)
Autor přítomné studie věnované jubileu významného lingvisty Romana Mrázka analyzuje tradice filologické jednoty v minulosti i několik současných pokusů o "novou filologii" ze strany literární vědy a lingvistiky na knize A. Korabljova a na lingvistických sbornících a studiích.
The author of the present study devoted to the jubilee of the significant linguist Roman Mrázek analyzes the traditions of the philological unity in the past as well as several contemporary attempts at "new philology" from the sphere of literary criticism and linguistics linked with a book by A. Korablev and by several linguistic volumes and studies.
Document