Pokračovatelé Dobrovského : etnolingvistické a geokulturní souvislosti ve srovnávací slovanské filologii

Title: Pokračovatelé Dobrovského : etnolingvistické a geokulturní souvislosti ve srovnávací slovanské filologii
Variant title
Dobrovský's successors : ethnolinguistic and geocultural contexts in comparative slavonic philology
Source document: Slavica litteraria. 2012, vol. 15, iss. 2, pp. [5]-11
Extent
[5]-11
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Rights access
embargoed access
Abstract(s)
Autor příspěvku se zabývá podstatnými rysy metodologie Josefa Dobrovského a jeho následovníků v evropské slavistice. Zdůrazňuje zejména jeho osvícenský racionalismus, kritičnost k pramenům a heterogenitu vědeckých zajmů, v kterých pokračovali další evropští slavisté, zvláště ve srovnávací filologii se slovanským geokulturním a etnolingvistickým pozadím.
The author of the present contribution deals with the substantial features of Josef Dobrovský's methodology and that of his successors in European Slavonic studies. He accentuates his enlightenment ratinalism, source criticism and heterogeneity of his scholarly interests continued by some other European slavists, especially in comparative philology with Slavonic geocultural and ethnolinguistic background.