Příloha 3. Psaní Sandové majoru Adolfu Pictetovi ...

Variant title
List Pictetovi
Source document: Haškovec, Prokop Miroslav. Byla George Sand v Čechách?. Brno: Filosofická fakulta s podporou Ministerstva školství a národní osvěty, 1925, pp. [89]-92
Extent
[89]-92
Type
Appendix
Language
Czech
French
Rights access
open access
License: Not specified license
Document