Bosna v ideologii jihoslovanství Franja Račkého a Josipa Juraje Strossmayera

Title: Bosna v ideologii jihoslovanství Franja Račkého a Josipa Juraje Strossmayera
Author: Stehlík, Petr
Source document: Stehlík, Petr. Bosna v chorvatských národně-integračních ideologiích 19. století. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2013, pp. 96-152
Extent
96-152
Type
Chapter
Language
Czech
Note
Obsahuje: Obecná charakteristika původního jihoslovanství -- Dominantní aspekty bosenské problematiky v tvorbě a aktivitách Strossmayera a Račkého -- Rački o historické a národní příslušnosti Bosny -- Střetávání křesťanství a islámu jako podstata východní otázky a bosenští muslimové -- Předhradí i most: úloha Chorvatů a Jihoslovanů v dějinách a řešení východní otázky -- Mezi Vídní a Bělehradem: vývoj postojů tvůrců ideologie jihoslovanství k postavení Bosny v dobové politice
Rights access
embargoed access
License: Not specified license