Plány 1-14

Title: Plány 1-14
Variant title:
  • Pläne 1-14
Author: Klír, Tomáš
Source document: Klír, Tomáš. Osídlení zemědělsky marginálních půd v mladším středověku a raném novověku. Klápště, Jan (Editor); Měřínský, Zdeněk (Editor). Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008, pp. [323]-338
Extent
[323]-338
Type
Appendix
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license