Summary

Title: Summary
Author: Mařík, Jan
Source document: Mařík, Jan. Libická sídelní aglomerace a její zázemí v raném středověku. Klápště, Jan (Editor); Měřínský, Zdeněk (Editor). Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2009, pp. 170-178
Extent
170-178
Type
Summary
Language
English
Rights access
open access
License: N/A