Jihlava - Staré Hory = Iglau - Altenberg : Archäologische Ausgrabungen des mittelalterlichen Bergbau-, Aufbereitungsund Siedlungsplatzes in den Jahren 2002–2006 : zum Studium des mittelalterlichen Erzbergbaus : [Inhalt]

Author: Hrubý, Petr
Source document: Hrubý, Petr. Jihlava - Staré Hory : archeologický výzkum středověkého důlního, úpravnického a obytného areálu v letech 2002-2006 : příspěvek ke studiu středověkého rudného hornictví. Klápště, Jan (Editor); Měřínský, Zdeněk (Editor). Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2011, pp. 286-288
Extent
286-288
Type
Other part of book
Language
German
Rights access
open access
License: Not specified license
Document