Antonín Václavík (1891-1959) a evropská etnologie : kontexty doby a díla

Title: Antonín Václavík (1891-1959) a evropská etnologie : kontexty doby a díla
Contributor
Drápala, Daniel (Editor)
Edition
Vyd. 1.
Place of publication
Brno
Publisher
Masarykova univerzita, Filozofická fakulta
Year of publication
2010
Extent
219 s.
Series
  • Etnologické studie; 7
ISBN
9788021053649
Language
Czech
Link to MU library catalogue: 668320
Description
  • Kolektivní monografie věnovaná profesoru Masarykovy univerzity Antonínu Václavíkovi sumarizující v jednotlivých oddílech jeho životní osudy, odborné aktivity, vztah k rodnému kraji i vliv na formování tzv. moravské národopisné školy by měla přispět k důkladnějšímu poznání nejen osobnosti a přínosu prof. A. Václavíka pro společenské vědy, ale také stát se cennou příručkou k seznámení s tematickou škálou národopisného bádání prvních dvou třetin 20. století, s vývojovými etapami etnografického muzejnictví i rozličnými metodami uplatňovanými ve vědecké práci. Přínosná je také pro dějiny oboru. Mohou ji využít nejen vědečtí pracovníci, ale v hojné míře i studenti etnologie a dalších společensko-vědních oborů, muzejní pracovníci i laičtí dokumentátoři a nadšenci pro lidovou kulturu v terénu.
Topic
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Rights access
fulltext is not accessible
hidden-section Autoři
Chapter number Title Custom text
Autoři | 7–8
PDF
Osobnost a dílo Antonína Václavíka
Chapter number Title Custom text
Antonín Václavík a česká etnografie druhé poloviny 20. století | 11–17
Jančář, Josef
PDF
Antonín Václavík a jeho význam pro muzejní prezentaci lidové kultury | 19–26
Melzer, Miloš
PDF
Antonín Václavík a Slovácké museum v Uherském Hradišti | 27–36
Habartová, Romana; Tarcalová, Ludmila
PDF
Volkskunst und Gewebe – dílo Antonína Václavíka v dobovém kontextu | 37–43
Křížová, Alena
PDF
Nápěvky mluvy – společné téma Antonína Václavíka a Leoše Janáčka | 45–52
Procházková, Jarmila
PDF
Antonín Václavík a studium lidového malířství na skle | 53–60
Kalinová, Alena
PDF
Reflexe obyčeje vynášení smrti a přinášení máje jako součást jarně novoročního cyklu v díle Antonína Václavíka | 61–66
Horák, Vladimír Jaromír
PDF
Prínos Antonína Václavíka k rozvoju slovenskej chorvatistiky | 67–73
Botík, Ján
PDF
Problematika sociálnej kultúry | 75–82
Škovierová, Zita
PDF
Luhačovické Zálesí - rodný kraj Antonína Václavíka
Chapter number Title Custom text
Kořeny poznání – Antonín Václavík a luhačovické Zálesí | 85–94
Petráková, Blanka
PDF
Dokumentace tradičního stavitelství v díle Antonína Václavíka | 95–101
Prudká, Alena
PDF
Luhačovické Zálesí objektivem Karla Fojtíka | 103–112
Zobačová, Andrea
PDF
Proměny dialektu luhačovického Zálesí v uplynulých sto letech | 113–122
Kolařík, Josef
PDF
Moravská národopisná škola
Chapter number Title Custom text
Moravská národopisná škola : realita či fikce? | 125–133
Válka, Miroslav
PDF
O Václavíkově projektu Horňácká dědina | 135–141
Holý, Dušan
PDF
Monografie Valašska a Antonín Václavík | 143–146
Kovářů, Věra
PDF
Osobnost Zdenky Jelínkové a česká etnochoreologie | 147–155
Pavlicová, Martina
PDF
Materiály
Chapter number Title Custom text
Zajišťování štěstí v příbytcích našeho lidu : (příspěvky k duchové kultuře lidu) | 159–160
Václavík, Antonín
PDF
Odysea jednoho vědeckého díla | 161–164
PDF
Fotografie Antonína Václavíka z luhačovického Zálesí | 165–176
Václavík, Antonín
PDF
Antonín Václavík - Bibliografie | 177–191
Jeřábek, Richard; Válka, Miroslav; Melzer, Miloš; Drápala, Daniel
PDF
Chapter number Title Custom text
Antonín Václavík (1891-1959) and European ethnology: contexts of the time and works : summary | 193–203
PDF
hidden-section Seznam zkratek
Chapter number Title Custom text
Seznam zkratek | 205–206
PDF
hidden-section Prameny
Chapter number Title Custom text
Prameny | 207–208
PDF
hidden-section Literatura
Chapter number Title Custom text
Literatura | 209–218
PDF
Chapter number Title Custom text
Etnologické studie : [přehled svazků vyšlých v edici] | 219
PDF