Cestami lidového tance : Zdenka Jelínková a česká etnochoreologie

Image
Place of publication
Brno
Publisher
Masarykova univerzita
Year of publication
2012
Extent
202 s.
Series
  • Etnologické studie; 13
ISBN
9788021060906
Language
Czech
Link to MU library catalogue: 852102
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Rights access
fulltext is not accessible
hidden-section Úvodem
Page Chapter number Title
[5]-8 Úvodem | pdf icon Pavlicová, Martina
hidden-section O tanci nejen lidovém
Page Chapter number Title
9-14 O tanci nejen lidovém | pdf icon Pavlicová, Martina
Page Chapter number Title
15-27 Lidový tanec v českých zemích a počátky zájmu o něj | pdf icon Pavlicová, Martina
Page Chapter number Title
28-41 Konstituování etnochoreologie | pdf icon Pavlicová, Martina
Page Chapter number Title
42-64 Osobnost Zdenky Jelínkové | pdf icon Pavlicová, Martina
Page Chapter number Title
65-136 Cestami lidového tance | pdf icon Pavlicová, Martina
hidden-section Slovo na závěr
Page Chapter number Title
137-143 Slovo na závěr | pdf icon Pavlicová, Martina
Page Chapter number Title
144-160 Použité prameny a literatura | pdf icon Pavlicová, Martina
hidden-section Seznam vyobrazení
Page Chapter number Title
161-163 Seznam vyobrazení | pdf icon Pavlicová, Martina
Page Chapter number Title
164-198 Bibliografie Zdenky Jelínkové | pdf icon Pavlicová, Martina
hidden-section Summary
Page Chapter number Title
199-200 Summary | pdf icon Pavlicová, Martina