Zřícenina jako součást pozemku

Title: Zřícenina jako součást pozemku
Variant title:
  • A castle ruin as an element of real estate
  • Eine Ruine als Bestandteil eines Grundstücks
Source document: Archaeologia historica. 2011, vol. 36, iss. 1, pp. 27-35
Extent
27-35
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Příspěvek komentuje některé aspekty judikátu Nejvyššího správního soudu, kterým je, na rozdíl od obecné občanskoprávní úpravy, považována zřícenina hradu za součást pozemku.
The contribution comments on some aspects of a judgement of the Supreme Administrative Court which dictates that a castle ruin is an element of real estate, as opposed to being subject to general civil legislation.
References
[1] CÁDLER, R., 2002: Zřícenina hradu Stará Dubá, Pod Blaníkem 3, 13–16, 5, 14–15.

[2] DURDÍK, T., 1981: Povrchový průzkum zaniklého sídlištního komplexu Stará Dubá, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 21, 141–168.

[3] DURDÍK, T., 1999: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, 511–512. Praha.

[4] HEJNA, A., 1976: Výsledky výzkumu zaniklého hradu Vizmburku, okres Trutnov (1972–75) – Vizmburk, Bez. Trutnov. Ergebnisse der archäologischen Ausgrabung 1972–75 im Areal der vergangenen Burg, AR XXVIII, 613–624, 715–717.

[5] HEJNA, A., 1980: Pokračující výzkum hradu Vizmburku u Havlovic, k. o. Havlovice, okr. Trutnov, v letech 1976–1979 – Die Fortsetzung der Grabung auf der Vizmburk, KG Havlovice, Kreis Trutnov, in Jahren 1976–79, AR XXXII, 306–311, 360.

[6] MALÝ, S., 2007: Nový stavební zákon s komentářem. Praha.

[7] VINAŘ, J., 1998: Opravy a zpevňování zdiva zřícenin. In: Zříceniny historických staveb a jejich památková ochrana. Příloha časopisu ZPP 58, druhá strana obálky, 58–69.

[8] VÝROČNÍ ZPRÁVA, 2009: Výroční zpráva ministerstva kultury za rok 2008. Praha, Památková inspekce 83–85.