Hrad Rokštejn : oprava a konzervace v letech 2002 až 2010

Title: Hrad Rokštejn : oprava a konzervace v letech 2002 až 2010
Variant title:
  • Rokštejn Castle : restoration and conservation, 2002–2010
  • Die Burg Rokštejn : ihre Restaurierung und Konservierung in den Jahren 2002 bis 2010
Author: Vinař, Jan
Source document: Archaeologia historica. 2011, vol. 36, iss. 1, pp. 51-60
Extent
51-60
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
V článku jsou charakterizovány metody a postupy, které se uplatňovaly při opravě a konzervaci zříceniny hradu Rokštejna v letech 2002 až 2010.
The article summarises methods and procedures employed in the restoration and conservation of the ruin of Rokštejn Castle in 2002–2010.
References
[1] HOLEČEK, J.–GIRSA, V. a kol., 2008: Projektování obnovy stavebních památek. Odborné a metodické publikace. Svazek 35. Praha.

[2] KYNCL, T., 2007: Dendrochronologické datování dřevěných konstrukcí ze zdiva horního paláce hradu Rokštejna, ulož. v archivu firmy MURUS, atelier Praha.

[3] MĚŘÍNSKÝ, Z., 2007: Hrad Rokštejn. Brtnice.

[4] MURUS, s.r.o., 2004: Hrad Rokštejn – návrh zastřešení části horního paláce, projektová dokumentace, ulož. v archivu firmy MURUS, ateliér Praha.

[5] MURUS, s.r.o., 2005: Hrad Rokštejn – koncept střechy horního paláce, projektová dokumentace, ulož. v archivu firmy MURUS, ateliér Praha.

[6] MURUS, s.r.o., 2005a: Hrad Rokštejn – horní palác, realizační projekt, projektová dokumentace, ulož. v archivu firmy MURUS, ateliér Praha.

[7] MURUS, s.r.o., 2006: Hrad Rokštejn – návrh stříšky v horním paláci, realizační projekt, projektová dokumentace, ulož. v archivu firmy MURUS, ateliér Praha.

[8] MURUS, s.r.o., 2008: Hrad Rokštejn – věž, vnitřní schodiště a vyhlídková terasa, realizační projekt, projektová dokumentace, ulož. v archivu firmy MURUS, ateliér Praha.

[9] MURUS, s.r.o., 2008a: Hrad Rokštejn – vnější schodiště věže, realizační projekt, projektová dokumentace, ulož. v archivu firmy MURUS, ateliér Praha.

[10] OPRAVA, 2002–2010: Oprava hradu Rokštejna – zápisy z kontrolních dnů, ulož. v archivu firmy MURUS, ateliér Praha.

[11] PAVELKA, K., 2003: Fotogrammetrické zaměření části hradu Rokštejna, ulož. v archivu města Brtnice.

[12] PETRUCHA, J., 2000: Konzervace a stabilizace konstrukcí hradu Rokštejna, projekt pro stavební povolení, ulož. v archivu města Brtnice.

[13] SOKOL, J.–DURDÍK, T.–ŠTULC, J., 1998: Ochrana, údržba a stavební úpravy zřícenin hradů. Odborné a metodické publikace. Svazek 17. Příloha časopisu ZPP 58. Praha.

[14] VINAŘ, J., 2006: Konstrukce historických staveb. Praha.

[15] VINAŘ, J., 2009: Péče o historické nosné konstrukce. In: Péče o architektonické dědictví III, 300–399. Praha.

[16] ZŘÍCENINY, 1988: Zříceniny historických staveb a jejich památková ochrana. Příloha časopisu ZPP 58. Praha.