Zdroje keramických surovin brněnské kachlové produkce 15. století

Title: Zdroje keramických surovin brněnské kachlové produkce 15. století
Variant title:
  • Sources of raw ceramic materials of tile production in Brno in the 15th century
  • Die Keramikrohstoffquellen der Brünner Kachelproduktion des 15. Jahrhunderts
Source document: Archaeologia historica. 2014, vol. 39, iss. 1, pp. 139-153
Extent
139-153
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
V souboru brněnských středověkých kamnových kachlů lze na základě reliéfní výzdoby čelních vyhřívacích stěn definovat užší kolekce, mezi nimiž dominují dvě, početnější s tematikou Klanění a užší s výjevy z turnajové scény. K oběma nalezneme přímé analogie v nálezech z archeologických výzkumů nejen v našich zemích. Petroarcheologické rozbory brněnských vzorků z obou kolekcí se zaměřují na upřesnění provenience těchto výrobků, které by mělo přispět k osvětlení jejich původu.
Several smaller series can be distinguished in a collection of Brno stove tiles, on the basis of the relief decoration of the front (heating) sections. These series are dominated by two in particular: the larger one with the Adoration subject, the smaller with tournament scenes. Both have direct analogies in finds from archaeological excavations in this country and outside its borders. Petroarchaeological analyses of samples from the two Brno series are aimed at the specification of the products' provenance that should help elucidate their origin.