Pavel Drábek's attempts at Shakespeare

Title: Pavel Drábek's attempts at Shakespeare
Author: Kačer, Tomáš
Source document: Theatralia. 2014, vol. 17, iss. 2, pp. 230-232
Extent
230-232
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Review
Language
English
License: Not specified license
Reviewed work
Drábek, Pavel. České pokusy o Shakespeara: dějiny českých překladů Shakespeara doplněné antologií neznámých a vzácných textů z let 1782-1922 [Czech Attempts at Shakespeare]. V nakl. Větrné mlýny vyd. 1. Praha: Větrné mlýny, 2012. 1132 s. ISBN 978-80-7443-056-5.