Sociálně patologické jevy v profesi sociálního pedagoga

Source document: Lojdová, Kateřina. Úvod do sociální pedagogiky : studijní texty pro studenty oboru sociální pedagogika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, pp. 46-[74]
Extent
46-[74]
Type
Chapter
Language
Czech
Note
Obsahuje: Sociální norma (Definice sociální normy) -- Druhy sociálních norem -- Sankce a sociální kontrola -- Sociální deviace -- Sociální patologie -- Příčiny sociálních deviací a sociálně patologických jevů (Biologické příčiny sociálních deviací; Psychologické příčiny sociálních deviací; Sociální teorie sociálních deviací; Bio-psycho-sociální model) -- Místo závěru: sociální pedagog jako agent sociální kontroly
Rights access
open access
License: Not specified license
Document