K technologii výroby středověkých kachlů : dva neobvyklé kachlové reliéfy (přechodné pozitivy) s motivem sv. Jakuba Většího (?) z Prostějova a Šternberka

Title: K technologii výroby středověkých kachlů : dva neobvyklé kachlové reliéfy (přechodné pozitivy) s motivem sv. Jakuba Většího (?) z Prostějova a Šternberka
Variant title:
  • Two transitional positives used in the production of tiles with motifs of St. James the Greater (?) from Prostějov and Šternberk
  • Zwei vorläufige Positivformen zur Herstellung von Kacheln mit dem Motiv des hl. Jakobus des Älteren (?) aus Prostějov und Šternberk
Source document: Menoušková, Dana; Vitanovský, Michal. Výrobní a technologické aspekty středověkých a raně novověkých komorových kachlů : seminář : Uherské Hradiště 11. února 2009. Měřínský, Zdeněk (Editor). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, pp. 16-26
Extent
16-26
Type
Article
Language
Czech
Summary language
Rights access
open access
License: Not specified license
Description
Ve fondu dvou muzejních a památkových institucí ze střední Moravy se podařilo objevit zajímavé exempláře, které mohly v procesu výroby kachlů sloužit jako mezičlánek mezi dřevěným prvotním modelem a kadlubem, využívaným k sériové výrobě kachlů. Nálezy z Prostějova, náměstí T. G. Masaryka a Šternberka, ulice U Horní brány nesou totožný, nevelký pozitivní reliéf s motivem patrně sv. Jakuba Většího. V Prostějově se zřejmě také nalézalo významné hrnčířské centrum, u něhož lze jejich výrobu hypoteticky připustit. Článek seznamuje s rolí dosud předpokládaných, nicméně z nálezů jen sporadicky známých pozitivů v rámci procesu výroby kachlů, s jejich popisem a ikonografií.
The collections of two museum and heritage institutions from central Moravia have yielded interesting specimens, items that functioned as links between original wooden models and the moulds used for mass production of tiles. The finds from Prostějov (nám. T.G. Masaryka Square) and Šternberk (U Horní brány Street) feature identical small positive reliefs with a motif that appears to be St. James the Greater. A major pottery centre may have been located in Prostějov, which allows speculation as to the hypothetical origin of the positives. The article explains the role of presumed – and as yet only sporadically found – positives in the process of tile manufacture, with descriptions and iconography.