Jungmannovci a druhá bernolákovská generace

Source document: Pražák, Richard. Česko-slovenské vztahy v slovanských a středoevropských souvislostech : (meziliterárnost a areál). Pospíšil, Ivo (Editor); Zelenka, Miloš (Editor). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003, pp. 123-136
Extent
123-136
Type
Article
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license
Document