Rozvíjanie čitateľských zručností žiakov ako súčasť kurikulárnej reformy v predmete slovenský jazyk a literatúra

Source document: Hincová, Katarína. Česká a slovenská slavistika na počátku 21. století : (stav - metodologie - mezinárodní souvislosti). Pospíšil, Ivo (Editor); Zelenka, Miloš (Editor); Zelenková, Anna (Editor). 1. vyd. Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2005, pp. 55-60
Extent
55-60
Type
Article
Language
Slovak
Note
Príspevok bol vypracovaný ako súčasť grantovej úlohy Východiska, ciele a koncepcia kurikulárnej prestavby predmetu slovenský jazyk a literatúra na ZŠ a SŠ (KEGA 3/122203).
Rights access
open access
License: Not specified license
Document