Summary

Source document: Mlejnek, Ondřej. Paleolit východních svahů Drahanské vrchoviny. Měřínský, Zdeněk (Editor); Klápště, Jan (Editor). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, pp. 169-171
Extent
169-171
Type
Summary
Language
English
Rights access
open access
License: N/A
Document