Hledání nové perspektivy : rozhovor s Ákosem Seressem o kognitivní teatrologii

Source document: Theatralia. 2015, vol. 18, iss. 1, pp. 241-246
Extent
241-246
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Note
  • Rozhovor s maďarským kognitivním teatrologem dne 14. října 2014 vedla a následně z angličtiny do češtiny přeložila Šárka Havlíčková Kysová. Jde o zkrácenou a edičně upravenou verzi rozhovoru. Celé jeho znění je uloženo v soukromém archivu autorky a na Katedře divadelních studií FF MU.
Document
References:
[1] CRANE, Mary Thomas. 2000. Shakespeare's Brain: Reading with Cognitive Theory. Princeton: Princeton University Press, 2000.

[2] FAUCONNIER, Gilles a Mark TURNER. 2002. The Way We Think: Conceptual Blending and the Mind's Hidden Complexities. New York: Basic Books, 2002.

[3] LAKOFF, George a Mark JOHNSON. 2002. Metafory, kterými žijeme [Metaphors We Live By]. Brno: Host, 2002.

[4] MCCONACHIE, Bruce. 2001. American Theater in the Culture of the Cold War: Producing and Contesting Containment, 1947–1962. Iowa City: University of Iowa Press, 2001.

[5] MCCONACHIE, Bruce. 2013. Theatre and Mind. New York: Palgrave Macmillan, 2013.

[6] MCCONACHIE, Bruce a Elizabeth HART (eds.) 2006. Performance and Cognition. Theatre Studies and the Cognitive Turn. London/New York: Routledge, 2006.

[7] TRIBBLE, Evelyn B. 2011. Cognition in the Globe: Attention and Memory in Shakespeare's Theatre. New York: Palgrave Macmillan, 2011.