2

Title: Porta Balkanica
Year: 2014
Volume: 6
Issue: 2
Publication year
2014
ISSN
1804-2449
hidden section [Editorial]
Title Document
[Editorial] | [1]
Zeman, Pavel
PDF
Historie
Title Document
"Otroků osvoboditeli!" : sémiotické obrazy Ruska v jihoslovanském obrození | [4]–25
Kouba, Miroslav
PDF
Religiozita českých migrantů v Bulharsku z řad inteligence | [26]–33
Zeman, Pavel
PDF
Politologie
Title Document
"Návrat domů" : rozdílné průběhy repatriačního procesu v Bosně a Hercegovině (vybrané případové studie) | [34]–49
Žíla, Ondřej
PDF
Etnologie
Title Document
Lévi-Straussův koncept "společností založených na domech" a jeho aplikace ve výzkumu společností v jihovýchodní Evropě | [50]–61
Fatková, Gabriela
PDF
Bibliografie
Title Document
Bibliografický soupis českých a slovenských prací o Vojvodovu, české krajanské obci v Bulharsku (do r. 2013) | [62]–77
Jakoubek, Marek
PDF
Překlady
Title Document
Fatos Kongoli: Iluze v zásuvce | [78]–81
Kongoli, Fatos
PDF
Výzva poezie | [82]–85
Papcunová, Eliška; Kosi, Mateja; Koprivnikar, Aljaž; Rakušček, Katarina Ana; Škofič, Denis; Zupan, Uroš; Pisk, Klemen
PDF
Zpráva
Title Document
Sympozium Balcanicum počtvrté | [86]–87
Zalabáková, Jitka
PDF
Rozhovor
Title Document
"Jako staromilec se na Balkáně nejlépe cítím v malých zapadlých obcích." | [88]–90
Redakce časopisu Porta Balkanica; Štěpánek, Václav
PDF
hidden section Pokyny pro autory
Title Document
Pokyny pro autory | [90]
PDF
Title Document
Instructions for authors | [91]
PDF