Literatura a jazyk v objetí politiky i politika v objetí jazyka a literatury

Title: Literatura a jazyk v objetí politiky i politika v objetí jazyka a literatury
Source document: Opera Slavica. 2016, vol. 26, iss. 1, pp. 73-76
Extent
73-76
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Pospíšil, Ivo; Przybylski, Michal; Šaur, Josef a kol. Slovanské literatury a jazyky v objetí politiky (20. století). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 165 stran. ISBN 978-80-210-8068-3.