Starověk – Kniha Jobova

Author: Niklesová, Eva
Source document: Niklesová, Eva. Dialogy zoufalců: poetika a struktury : (dialogické texty o smyslu lidské existence v nejstarších světových literaturách a v literaturách středoevropského areálu). Vydání první Brno: Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2016, pp. 77-100
Extent
77-100
Type
Chapter
Language
Czech
Note
Obsahuje: Žánrové vymezení Knihy Jobovy -- Komparace Dialogu zoufalce a jeho duše s Knihou Jobovou v rovině výstavbové, sémantické a stylisticko-poetologické
Rights access
embargoed access
License: Not specified license
Document