Dohody o příměří v kontextu dějin husitské (jižní) Moravy

Author: Elbel, Petr
Source document: Elbel, Petr. Pravé, věrné a křesťanské příměřie... : dohody o příměří mezi husity a stranou markraběte Albrechta na jižní Moravě. Vydání první Brno: Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2016, pp. 27-63
Extent
27-63
Type
Chapter
Language
Czech
Note
Obsahuje: 3.1. Příměří na Moravě nebo jižní Moravě? Otázka reprezentativnosti zkoumaného pramenného souboru -- 3.2. Dohoda o příměří z května 1427 -- 3.3. Dohoda o pravidlech rytířské války z října 1428 -- 3.4. Dohody o příměří a o bezpečném vinobraní z podzimu 1429 -- 3.5. Prostějovský sněm a příměří z března 1430 -- 3.6. Dohody o příměří z podzimu 1430 -- 3.7. Dohoda o příměří z února 1431 -- 3.8. Dohody o příměří a bezpečném vinobraní z podzimu 1431 -- 3.9. Dohody o příměří z jara 1432 -- 3.10. Dohoda o bezpečném vinobraní z podzimu 1432 -- 3.11. Na cestě k landfrýdu: dohody o příměří ze srpna 1433 -- 3.12. Dohody o příměří v kontextu dějin husitské (jižní) Moravy – závěrečné shrnutí
Rights access
embargoed access
License: Not specified license
Document