A true, faithful and Christian truce... : the truce agreements between the Hussites and Margrave Albert's party in South Moravia : summary

Author: Elbel, Petr
Source document: Elbel, Petr. Pravé, věrné a křesťanské příměřie... : dohody o příměří mezi husity a stranou markraběte Albrechta na jižní Moravě. Vydání první Brno: Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2016, pp. 148-154
Extent
148-154
Type
Summary
Language
English
Rights access
embargoed access
License: N/A
Document