Jiří Marvan (*28. 1. 1936 – †13. 4. 2016 Praha)

Variant title
Jiří Marvan (1936–2016)
Source document: Linguistica Brunensia. 2016, vol. 64, iss. 2, pp. 86-97
Extent
86-97
  • ISSN
    2336-4440 (online)
    1803-7410 (print)
Type: Anniversary article; Obituary
Language
Czech
License: Not specified license
Note
  • Bibliografie na s. 87-96.
  • Práce vznikla pod záštitou grantu GA15-12215S Grantové agentury České republiky.
Document
References:
[1] Pleskalová, Jana – Krčmová, Marie – Večerka, Radoslav – Karlík, Petr, eds. 2007. Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. Praha: Academia, s. 24, 102, 142, 226, 653.

[2] Petáková, Helena – Opleštilová, Hana, eds. 2007. Europeica – Slavica – Baltica: Jiřímu Marvanovi k 70. narozeninám. Praha: NK ČR, Slovanská knihovna.

[3] Sabaliauskas, Algirdas. 2012. Lietuvių kalbos tyrinėjimo istorija: 1980–2010 m., Vilnius: LKI,s. 564–565.

[4] Wikipedie. Otevřená encyklopedie. Heslo Jiří Marvan. [online][citováno ze dne 1.4.2016] Dostupné na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Marvan

[5] Zámec, Radim. 2008. Marvan, Jiří. In: Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky, Černý, Jiří – Holeš, Jan, eds. Praha: Libri, s. 417–418.