[Šmejkalová, Martina. Praporu věren i ve ztraceném boji: Vladimír Šmilauer - život a dílo filologa (1895-1983)]

Title: [Šmejkalová, Martina. Praporu věren i ve ztraceném boji: Vladimír Šmilauer - život a dílo filologa (1895-1983)]
Source document: Linguistica Brunensia. 2016, vol. 64, iss. 2, pp. 106-112
Extent
106-112
  • ISSN
    2336-4440 (online)
    1803-7410 (print)
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Šmejkalová, Martina. Praporu věren i ve ztraceném boji: Vladimír Šmilauer - život a dílo filologa (1895-1983). Vydání první. Praha: Academia, 2015. 651 stran, 72 nečíslovaných stran obrazových příloh. Historie. ISBN 978-80-200-2439-8.
Note
  • Práce vznikla pod záštitou grantu GA15-12215S Grantové agentury České republiky.