1

Title: Studia paedagogica
Year: 2017
Volume: 22
Issue: 1
Publication year
2017
ISSN
1803-7437 (print)
2336-4521 (online)
Title Document
Editorial : Ve vinárně se Scopusem aneb Teď už to povalí | [5]–7
Šeďová, Klára; Pol, Milan; Švaříček, Roman
PDF
Stati – Studies
Title Document
Sociální sítě autorů publikujících v pedagogických vědách v letech 2009–2013: exploratorní analýza | [9]–36
Juhaňák, Libor
PDF
Institucionalizace české andragogiky a mezinárodní vědecký diskurz | [37]–54
Dopita, Miroslav; Poláchová Vašťatková, Jana
PDF
Školní vyhoření u maďarských středoškoláků a odpovědnost učitele při prevenci – nový aspekt učitelských kompetencí | [55]–66
Kunos, Nora
PDF
Matky jako aktéři rodinné sexuální kultury | [67]–86
Kamanová, Lenka
PDF
Báze moci učitele: česká adaptace dotazníku Teacher Power Use Scale | [87]–112
Vlčková, Kateřina; Mareš, Jan; Ježek, Stanislav; Šalamounová, Zuzana
PDF
Rozhovor – Interview
Title Document
Učení nezačíná a nekončí se školní výukou: rozhovor s Francescou Gobbo | [113]–119
Gobbo, Francesca; Švaříček, Roman
PDF
Studentské práce – Emerging researchers
Title Document
Využití EEG biofeedbacku při nápravě specifických poruch učení u dětí středního školního věku | [121]–133
Zdražilová, Zuzana
PDF
Recenze – Review
Title Document
Bez porozumění našemu vztahu k minoritě o minoritě nic nepochopíme | [135]–139
Švaříček, Roman
PDF
Title Document
Poděkování recenzentům | [141]–144
PDF