Tafonomicko-demografická charakteristika kosterních nálezů z pohřebiště u druhého kostela na Pohansku

Source document: Macháček, Jiří; Dresler, Petr; Přichystalová, Renáta; Sládek, Vladimír. Břeclav – Pohansko VII., Kostelní pohřebiště na Severovýchodním předhradí. Vydání první Brno: Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2016, pp. 56-64
Extent
56-64
Type
Chapter
Language
Czech
Note
Obsahuje: 7.1 Metody antropologického výzkumu -- 7.1.1 Terénní výzkum a laboratorní zpracování -- 7.1.2 Odhady paleodemografických údajů -- 7.2 Zachovalost kosterních pozůstatků -- 7.3 Věk dožití -- 7.4 Pohlaví -- 7.5 Výška postavy -- 7.6 Hmotnost -- 7.7 Výsledky antropologického výzkumu
Rights access
embargoed access
License: Not specified license
Document