Závěr

Source document: Macháček, Jiří; Dresler, Petr; Přichystalová, Renáta; Sládek, Vladimír. Břeclav – Pohansko VII., Kostelní pohřebiště na Severovýchodním předhradí. Vydání první Brno: Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2016, pp. 206-222
Extent
206-222
Type
Chapter
Language
Czech
Note
Obsahuje: 13.1 Charakteristika kostelního pohřebiště na severovýchodním předhradí Pohanska u Břeclavi -- 13.2 V jaké době se pohřbívalo v okolí rotundy na severovýchodním předhradí Pohanska? -- 13.3 Jakou roli hrálo severovýchodní předhradí s kostelem a pohřebištěm v rámci velkomoravské aglomerace na Pohansku a jaký byl společenský status komunity, která zde pochovávala? -- 13.4 Jsme schopni identifikovat vnitřní sociální strukturu komunity z pohřebiště u rotundy? -- 13.5 Můžeme spojit archeologické struktury objevené na severovýchodním předhradí Pohanska s konkrétními společenskými procesy, které probíhaly uvnitř raně středověké Evropy?
Rights access
embargoed access
License: Not specified license
Document