Referències bibliogràfiques

Title: Referències bibliogràfiques
Source document: Cremades Cortiella, Elga. L'estructura argumental dels noms en català. Primera edición Brno: Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2017, pp. 337-345
Extent
337-345
Type
Bibliography; References
Language
Catalan
Rights access
embargoed access
License: Not specified license