Teoretické dílo Miloše Wasserbauera v kontextu dobového myšlení o operní inscenační tvorbě

Title: Teoretické dílo Miloše Wasserbauera v kontextu dobového myšlení o operní inscenační tvorbě
Variant title:
  • Theoretical work of Miloš Wasserbauer in relation to the contemporary thinking about staging opera
Source document: Theatralia. 2017, vol. 20, iss. 2, pp. 69-95
Extent
69-95
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Studie se zabývá teoretickým dílem českého operního režiséra Miloše Wasserbauera (1907–1970). Wasserbauerovy úvahy o operně inscenační praxi byly publikovány převážně v 50. a 60. letech 20. století v českých periodicích či v programech k inscenacím, které režíroval. Několik textů se dochovalo pouze v podobě rukopisu v jeho pozůstalosti, uložené v oddělení dějin divadla Moravského zemského muzea. Na základě těchto pramenů a ohlasů Wasserbauerovy režijní tvorby v tisku se snažíme vyložit jeho názory na operně inscenační praxi v kontextu doby. Wasserbauerovy myšlenky jsou ve studii sdruženy do pěti tematických okruhů: partitura jako východisko režijně-dramaturgické koncepce inscenace; otázka realizmu jako inscenačního stylu v opeře; herecká práce při vzniku inscenace; problematika soudobé opery a inscenování oper Leoše Janáčka.
The study deals with theoretical writings of Miloš Wasserbauer (1907–1970), Czech opera director. Wasserbauer's articles on opera staging were being published in Czech periodicals and programmes to productions he directed mostly in 1950s and 1960s; several texts are extant as manuscripts in his estate kept by the Theatre Department of Moravian Museum, Brno. Based on these materials and print contemporary references to Wasserbauer's productions, the author strives to grasp and analyse his views on staging operatic pieces. Wasserbaure's ideas on the issue are grouped as follows: the score as a departing point for directorial–dramaturgical concept; realism in staging opera; acting as a part of rehearsal process; staging operas by Leoš Janáček.
Note
Studie vznikla v rámci grantového projektu GA15–06548S "Generace režiséra Miloše Wasserbauera a progresívní dramaturgie v opeře Státního divadla v Brně".
References
[1] BARTOŇKOVÁ, Olga. 1980. Miloš Wasserbauer a opera dvacátého století [Miloš Wasserbauer and the 20th-century Opera]. In Sborník Janáčkovy akademie múzických umění v Brně 7 (1980): 115.

[2] BARVÍK, Miroslav. 1952. Učme se ze sovětského vzoru. K provedení opery D. Kabalevského "Tarasova rodina" na československých operních scénách [Let Us Learn From Soviet Model]. Hudební rozhledy V (1952): 20: 4–10.

[3] BĚLINSKIJ, Vissarion Grigorjevič. 1956. Hamlet, Shakespearovo drama. Močalov v úloze Hamleta [Hamlet, a Drama by Shakespeare. Močalov as Hamlet]. In Vissarion Grigorjevič Bělinskij. Spisy V. G. Bělinského I. Stati a recense 1834–1840 [Works by V. G. Bělinski I. Papers and Reviews]. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1956: 449–574.

[4] BURJANEK, Josef. 1952a. K československé premiéře Mladé gardy v Brně [To the Czechoslovak Premiere of the Mladá garda in Brno]. Hudební rozhledy V (leden 1952): 1: 9–10.

[5] BURJANEK, Josef. 1952b. Brněnské provedení Mejtusovy Mladé gardy [Brno Production of Mladá garda]. Hudební rozhledy V (1952): 20: 18–20.

[6] BURJANEK, Josef. 1970. Za Milošem Wasserbauerem (1907–1970) [An Obituary for Miloš Wasserbauer (1907–1970)]. Program Státního divadla v Brně (říjen 1970): 3–8.

[7] DUFKOVÁ, Eugenie a Bořivoj SRBA (edd.). 1984. Postavy brněnského jeviště: umělci Národního, Zemského a Státního divadla v Brně. I, 1884–1984 [Who Is Who in Brno Theatre: Národní, Zemské and Státní Theatre in Brno I., 1884–1984]. Brno: Státní divadlo, 1984.

[8] DUFKOVÁ, Eugenie a Bořivoj SRBA (edd.). 1985–1989. Postavy brněnského jeviště: umělci Národního, Zemského a Státního divadla v Brně. II, 1884–1989 [Who Is Who in Brno Theatre: Národní, Zemské and Státní Theatre in Brno II., 1884–1989]. Brno: Státní divadlo, 1985–1989.

[9] DUFKOVÁ, Eugenie a Bořivoj SRBA (edd.). 1994. Postavy brněnského jeviště: umělci Národního, Zemského, Státního a Národního divadla v Brně: český divadelní slovník. III, 1884–1994 [Who Is Who in Brno Theatre: Národní, Zemské and Státní Theatre in Brno III., 1884–1994]. Brno: Národní divadlo, 1994.

[10] FELSENSTEIN, Walter. 1958. K interpretaci Janáčkových oper [A Note to the Interpretation of Janáček’s Operas]. Hudební rozhledy XI (1958): 22: 925.

[11] HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka a Helena SPURNÁ. 2017. Realismus hudebního divadla Waltera Felsensteina – pravda, nebo mýtus? [Realism in Music Theatre of Walter Felsenstein. The Truth, ort he Myth?]. Theatralia 20 (2017): 1: 88–121.

[12] HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. 2016. Rozhovor s Eugenií Dufkovou. [Audio záznam pořízený dne 16. 3. 2016 na divadelní oddělení MZM; Interview With Eugenie Dufková. An Audiorecording From 16 March, 2016, Theatre Department, Moravian Museum, Brno]. Brno, 2016.

[13] HILMERA, Jiří. 1989. Operní režie Miloše Wasserbauera [Opera Productions By Miloš Wasserbauer]. In id. František Tröster. Praha: Divadelní ústav, 1989: 161–178.

[14] JANÁČKOVÁ, Olga. 1984. Miloš Wasserbauer. In Eugenie Dufková a Bořivoj Srba (edd.) 1984. Postavy brněnského jeviště: umělci Národního, Zemského a Státního divadla v Brně I, 1884–1984 [Who Is Who in Brno Theatre: Národní, Zemské and Státní Theatre in Brno I., 1884–1984]. Brno: Státní divadlo, 1984: 504–508.

[15] KŘÍŽ, František. 1985–1989. Miloš Wasserbauer. In Eugenie Dufková a Bořivoj Srba (edd.). 1985–1989. Postavy brněnského jeviště: umělci Národního, Zemského a Státního divadla v Brně. II, 1884–1989 [Who Is Who in Brno Theatre: Národní, Zemské and Státní Theatre in Brno I., 1884–1984]. Brno: Státní divadlo, 1985–1989.

[16] PEČMAN, Rudolf. 1964. O opeře s Milošem Wasserbauerem [Talking About Opera With Miloš Wasserbauer]. Hudební rozhledy 17 (1964): 185–187.

[17] POLEDŇÁKOVÁ, Eugenie. 1965. Režisér Miloš Wasserbauer [Miloš Wasserbauer, a Director]. Program Státního divadla v Brně (květen 1965): 4–5.

[18] Pozůstalost M. Wasserbauera [Miloš Wasserbauer's Estate], oddělení dějin divadla Moravského zemského muzea, karton č. 280.

[19] TELCOVÁ, Jiřina. 1965. Scénografie "Příhod lišky Bystroušky" [Stage Design to "Liška Bytsrouška"]. Časopis Moravského musea 50 (1965): 261–282.

[20] TELCOVÁ, Jiřina. 1966. Scénografie Káti Kabanovy [Stage Design to Káťa Kabanová]. Časopis Moravského musea 51 (1966): 345–363.

[21] TONCROVÁ, Dana. 2000. Miloš Wasserbauer a jeho hledání realistické interpretace v opeře. Tvorba Miloše Wasserbauera ve Státním divadle Brno v letech 1958–1970 [Miloš Wasserbauer and His Search for Realistic Staging of Opera. Work of Miloš Wasserbauer in Státní divadlo Brno in 1958–1970]. Brno. Masarykova univerzita. Diplomová práce, nepublikováno.

[22] WASSERBAUER, Miloš. 1952. Naše práce na "Tarasově rodině" D. Kabalevského [Our Collaboration on The Taras Family by D. Kabalevski]. Program 7 (1952): 16–17.

[23] WASSERBAUER, Miloš. 1957. Princip realistické scénické interpretace v opeře [Principles of Realistic Staging in Opera]. Divadlo 8 (1957): 8: 211–214.

[24] WASSERBAUER, Miloš. 1959. Režijné problémy interpretácie Janáčkových opier [Issues in Directing Operatic Pieces by Janáček]. Slovenské divadlo 7 (1959): 2: 135–143.

[25] WASSERBAUER, Miloš. 1965. Otázka soudobosti scénické interpretace Janáčkovy opery Z mrtvého domu [How to Stage Janáček’s Z mrtvého domu In an Up-to-date Way]. In Sborník Janáčkovy akademie múzických umění 5 (1965): 75–78.

[26] WASSERBAUER, Miloš. 1998a. Janáčkovské vyznání režiséra Miloše Wasserbauera [Miloš Wasserbauer's Profession for Janáček]. Opus musicum 30 (1998): 4–5: 147–150.

[27] WASSERBAUER, Miloš. 1998b. Otázka soudobosti scénické interpretace Janáčkovy opery "Z mrtvého domu" [How to Stage Janáček's Z mrtvého domu In an Up-to-date Way]. Opus musicum 30 (1998): 4–5: 151–155.