Opevněná venkovská sídla doby přemyslovské v Čechách. Výsledky archeologického výzkumu z období 1965-1975

Title: Opevněná venkovská sídla doby přemyslovské v Čechách. Výsledky archeologického výzkumu z období 1965-1975
Variant title
Befestigte Landsitze Přemyslidenzeit in Böhmen Ergebnisse archäologischer Untersuchungen aus den Jahren 1965–1975
Author: Hejna, Antonín
Source document: Archaeologia historica. 1977, vol. 2, iss. [1], pp. 69-79
Extent
69-79
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
References
[1] Hejna, A., 1971: Opevněné sídliště a dvorec s kostelem na lok. Chvojen, k. o. Jírovice, o. Benešov u Prahy, Zaniklé středověké vesnice v ČSSR ve světle archeologických výzkumů, Uh. Hradiště, I, 47-58.

[2] Hejna, A., 1972: Archeologický výzkum v Týnci n. S., AR XXIV, 410-416.

[3] Hejna, A., 1975: Archeologický výzkum ve Vroutku u Podbořan, o. Louny, nál. zpráva Archiv AÚ ČSAV Praha.

[4] Hejna, A., 1976: Venkovská opevněná sídla 10. – 13. století v Čechách, AR XXVIII, 279-290.

[5] Hyzler, J., 1969: Poznámky ke stavbě kostela sv. Filipa a Jakuba ve Velkém Chvojně, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 10, 223-226.

[6] Kretší, J., 1924-25: Historické objevy ve Volyňské tvrzi, PA XXXIV, 486-490.

[7] Mencl, V., 1965: Panské tribuny v naší románské architektuře, Umění XIII, 29-62.

[8] Menclová, D., 1972-73: České hrady I, II. Praha.

[9] Merhautová, A., 1971: Raně středověká architektura v Čechách. Praha.