Sídla nižší šlechty na Jistebnicku (okres Tábor)

Title: Sídla nižší šlechty na Jistebnicku (okres Tábor)
Variant title:
  • Sitze des niederen Adels in der Gegend von Jislebnice, Bezirk Tábor
Author: Huml, Václav
Source document: Archaeologia historica. 1977, vol. 2, iss. [1], pp. 93-104
Extent
93-104
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] Beranová, M., 1975: Zemědělská výroba v 11.–14. stol. na území Československa. Studie AÚ ČSAV v Brně, III, 1, Praha.

[2] Cikhart, R., 1922: Táborsko. Historický místopis IV, Tábor.

[3] Cikhart, R., 1928: Několik doplňků k Sedláčkovým Hradům, JSH I, 33 an.

[4] Huml, V., 1968: Hromadný nález mincí v Revnově u Tábora, AR XX, 91-94.

[5] Huml, V., 1970: Archeologické výzkumy v Táboře, Tábor – Sborník k 550. výročí vzniku města.

[6] Huml, V., 1971: Nález renesanční keramiky v Praze "Na Slovanech", AR XXIII, 2, 222-226.

[7] Huml, V., 1974: Sídla drobné šlechty na Táborsku a Vltavotýnsku, Praha, Nepublikovaná kandidátská práce.

[8] Janská, E., 1965: Hrad Jana Roháče z Dubé Sión, Sborník obl. muzea v Kutné Hoře, 5-72.

[9] Kotek, V., 1955: Příspěvek k nejstarším dějinám osídlení milevského okresu, Sborník VSP – Olomouc, Historie II, 111-120.

[10] Kuthan, J., 1972: Středověká architektura v jižních Čechách do poloviny 13. stol. České Budějovice.

[11] Kytka J., 1940: Milevsko a jeho kraj. Milevsko.

[12] Nekuda, V. – Reichertová, K., 1968: Středověká keramika v Čechách a na Moravě. Brno.

[13] Novák, St., 1971: Nálezová zpráva z 8. 9. 1971, odevzdáno do AÚ ČSAV, Praha.

[14] Palacký, F., 1848: Popis království českého. Táborsko. Praha.

[15] Profous, J., 1947 až 1951: Místní jména v Čechách, jejich vznik, původní význam a změny, I –III, Praha.

[16] Reichertová, K., 1965: Středověká keramika ze Sezimova Ústí, Tábora a Kozího Hrádku, Archeologické studijní materiály III, Praha.

[17] Sedláček, A., 1908: Místopisný slovník historický království českého. Praha.

[18] Sedláček, A., 1927: Hrady, zámky a tvrze králov. českého. Praha.

[19] Smetánka, Z., 1968: Technologie výroby českých kachlů od počátku 14. do počátku 16. století, PA LIX, 2, 543-578.

[20] Smetánka, Z., 1969: K morfologii českých středověkých kachlů, PA IX, 1, 228-262. Soupis památek historických a uměleckých v okresu Milevském, V. 1898. Praha (v textu cituji autory – Podlaha A. – Sittler E.).

[21] Šimek, E. – Huml, V., 1967: K nálezu pražských grošů z Řevnova u Tábora, Numismatické listy XXII, 68-74.

[22] Šmilauer, V., 1961: Osídlení Čech ve světle místních jmen, Praha.

[23] Truhlář, J., 1880: Urbář zboží Rožmberského z r. 1379. Pojednání král. české spol. nauk, VI/10: Praha.