K problematice středověkých horských hrádků ve východním podhůří Krkonoš

Title: K problematice středověkých horských hrádků ve východním podhůří Krkonoš
Variant title
Mittelalterliche Bergfesten im östlichen Vorland des Riesengebirges
Author: Wolf, Vladimír
Source document: Archaeologia historica. 1977, vol. 2, iss. [1], pp. 105-116
Extent
105-116
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
References
[1] Czerweny, J., 1880: Geschichte der Schwarzenthaler Goldgruben in Riesengebirge, MVGDB XVIII, 210-229.

[2] Demuth, J., 1901: Der politische Bezirk Trautenau, Trutnov.

[3] Durdík, T., 1976: Současný stav, potřeby a výhledy výzkumu hradů v Čechách, AR XXVIII, 172-180.

[4] Heinzel, E., 1932: Bolkenberg, Ostböhmische Heimat VII, 227-228, Trutnov.

[5] Heimatkunde Hohenelbe 1915: Volks- und Heimatkunde des politischen Bezirkes Hohenelbe, I –III, Vrchlabí.

[6] Hejna, A., 1959: Dva nálezy železného nářadí v severovýchodních Čechách, AR XI, 110-112.

[7] Hejna, A., 1962: Soubor nálezů z hrádku Bolkova v severovýchodních Čechách, PA LIII, 455-473.

[8] Hejna, A., 1967: Archeologické nálezy a otázka osídlení severovýchodních Čech v době historické, Krkonoše-Podkrkonoší 3, 21-45, Trutnov.

[9] Hejna, A., 1969: Neznámý hrádek u Radvanic, okr. Trutnov, Miscellanea, supplementum V. Krkonoše – Podkrkonoší, 67-75, Trutnov.

[10] Hejna, A., 1973: K počátkům opevněných středověkých sídel, VVM XXV, 240-251, Brno.

[11] Hejna, A., 1974: Bradlo u Hostinného nad Labem. Příspěvek k výzkumu opevněných sídel v severovýchodních Čechách, PA LXV, 365-418.

[12] Hejna, A., 1976: Venkovská opevněná sídla 10. – 13. století v Čechách, AR XXVIII, 279-290.

[13] Hejna, A. – Wolf V., 1973: Hadvanice, BZO 1970, 133-134, Praha.

[14] Hejna, A. – Wolf V., 1974: Czesko-slaskie zwazki po obu stronach Karkonoszy w XIII i XIV wieku, Rocznik Jeleniogórski XII, 57-70, Jelenia Góra.

[15] Huml, V., 1976: Příspěvek ke studiu opevněných sídel drobné šlechty v Čechách, AR XVIII, 165-171.

[16] Kramářek, J., 1961: Badania archeologiczne na Wzgórzu Krzywoustego w Jeleniej Górke w 1958 i 1959 r., Silesia Antiopia III, 180-199.

[17] Menclová, D., 1972: České hrady I –II, Praha.

[18] Mühlberger, J., 1926: Rechenburg, Ostböhmische Heimat I, 126, Trutnov.

[19] Müller, E., 1938: Die Ortsnamen des Bezirkes Hohenelbe, Liberec.

[20] Müller, E., 1965: Alte Burgen, Schlösse und Festen in der Hohenelber und Arnauer Landschaft, Riessengebirgs – Jahrbuch, Kempten/Allgäu.

[21] Petera, F., 1868: Chrám sv. Václava v Starém Trutnově, PA 209-216.

[22] Píč, J. L., 1909: Starožitnosti země české III/l, Praha.

[23] Pilous, Z., 1974: Neznámý středověký hrádek, Krkonošská pravda 2. 5., Trutnov.

[24] Pilous, Z. – Pilous, Vl., 1976: Rechenburk a Vlčice. Nález dvou zapomenutých hrádků, Krkonoše IX, č. 1, 12-14, Vrchlabí.

[25] Sedláček, A., 1887: Hrady, zámky a tvrze… V, Praha.

[26] Šimák, J. V., 1932a: Historický vývoj Čech severovýchodních, Česká Skalice.

[27] Šimák, J. V., 1932b: Počátky erbu Třmene, Časopis Rodopisné společnosti čsl. v Praze, VI, 1-9, 65-74, Praha.

[28] Šnajdr, L., 1902-3: Románský kostel sv. Václava v hradišti Úpském, PA XX, 578-580.

[29] Unger, J., 1976: Problémy výzkumu opevněných sídel drobných feudálů na Moravě, AR XXVIII, 56-65.

[30] Waldhauser, J., 1971: Archeologický výzkum v severních Čechách II, 25, Liberec.

[31] Wolf, Vl., 1968: Jak probíhala hranice českého státu ve východním Podkrkonoší v poslední čtvrtině 13. století?, Sborník prací k sedmdesátinám univ. prof. PhDr. Ladislava Hosáka, 17-21, Olomouc.

[32] Wolf, Vl., 1973a: Černý Důl, BZO 1970, 20-21, Praha.

[33] Wolf, Vl., 1973b: Trutnov, BZO 1970, 154, Praha.

[34] Wolf, Vl., 1973c: Vlčice (Břečtejn), BZO 1970, 168, Praha.

[35] Wolf, Vl., 1974: K názvu hradu Rechenburku, ZMK ČSAV XV, 37-40.

[36] Wolf, Vl., 1975: Trutnov-Poříčí, BZO 1972, 177-178, Praha.

[37] Wolf, Vl., 1976: Verifikace hrádku v Horních Vlčicích, o. Trutnov, ZMK ČSAV (v tisku).

[38] Wolf, Vl. – Kalistová, J., 1964: Počátky města Trutnova, Krkonoše-Podkrkonoší 1, (1963), 24-41, Havlíčkův Brod.

[39] Wolf, Vl. – Kalistová, J., 1976a: Gród "Rechenburk" kolo Trutnowa w pólnocno-wschodnich Czechach. Przyczynek do problematyki górskich gródków na czesko-ślaskim pograniczu w rejonie Karkonoszy, Acta Archaeologica Carpathica XVI, 125-135.

[40] Wolf, Vl. – Kalistová, J., 1977: Hrad Rechenburk u Trutnova, Pochodeň 21.-22. 5.

[41] Wolf, Vl. – Richter, M., 1975: Libeč, BZO 1973, 87-88, Praha.

[42] Wolf, Vl. – Sigl, J., 1975a: Trutnov, BZO 1973, 166-167, Praha.

[43] Wolf, Vl. – Sigl, J., 1975b: Libeč, BZO 1971, 80, Praha.