Opevněné sídlo Čalonice, kat. úz. Dalešice, okres Třebíč (Příspěvek k poznáni opevněných sídel drobných feudálů ve středním Pojihlavi na jz. Moravě)

Title: Opevněné sídlo Čalonice, kat. úz. Dalešice, okres Třebíč (Příspěvek k poznáni opevněných sídel drobných feudálů ve středním Pojihlavi na jz. Moravě)
Variant title
Der befestigte Sitz Čalonice, Katastergebiet Dalešice, Bezirk Třebíč
Author: Kouřil, Pavel
Source document: Archaeologia historica. 1977, vol. 2, iss. [1], pp. 137-154
Extent
137-154
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language