O stredovekej kurií v Parížovciach

Title: O stredovekej kurií v Parížovciach
Source document: Archaeologia historica. 1977, vol. 2, iss. [1], pp. 203-208
Extent
203-208
Type: Article
Language
Slovak
License: Not specified license
References
[1] Balogh, Jolán: A müvészet Matyas Király udvárában, II., Budapest 1966.

[2] Bel, M.: Notitiae Hungariae Novae Historica-Geographica 2, Viedeň 1736, s. 586.

[3] Fiala, A.: Obytný dom v Bratislave 9.–15. storočia, v tlači pre zborník Dejiny Bratislavy.

[4] Fiala, A., Habovštiak, A., Štefanovičová, T.: Opevnené sídliská z 10.–13. storočia. Archeologické rozhledy XXVII., Praha 1975.

[5] Fiala, A., Vallašek, A.: Neznáma budova mýtnej stanice v Spišskom Podhradí, Vlastivedný časopis XXII, 1973, s. 40-41.

[6] Habovštiak, A.: Stredoveké hrádky na Slovensku, Vlastivědný časopis XXI., 1972, s. 2-8.

[7] Hrubec, L: Výskum zaniknutej dediny Dolný Poltár, Archeologické rozhledy XXIII/1, 1971.

[8] Korabinsky, J. M.: Geographisch-historisches und Produkten lexikon in Ungarn, Bratislava 1786.

[9] Križanová, E.: Kaštieľ v Parížovciach, Umelecko-historický a architektonický výskum, rukopis, Bratislava 1973, archív SUPSOP T/1039.

[10] Križanová, E.: Kaštiel v Parížovciach, Pamiatky a príroda II., 1972, č. 3.

[11] Kubasák, L.: K dejinám Parížoviec a parížovského kaštiela, rukopis, Bratislava 1972, archív SUPSOP T 794/a.

[12] Menclová, D.: Príspevok k typológií hradov, zámkov a kaštielov na Slovensku, s. 430 až 432 in Pisoň S.: Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku, Osveta 1973.

[13] Polla, B.: Stredoveká zaniknutá osada na Spiši (Zalužany), Bratislava, SAV 1962.

[14] Ratkoš, P.: Prehľadné dejiny obcí zátopovej oblasti do konca 17. storočia, Liptov II., Vlastivedný zborník, Martin 1972.

[15] Ruttkay, A.: Predrománska rotunda v Ducovom, Vlastivedný časopis XIX., 1970, s. 84-87.

[16] Ruttkay, A.: Výskum včasnostredovékého opevneného sídla v Ducovom, o. Trnava, Archeologické rozhledy XXIV., s. 130-139.

[17] Súpis pamiatok na Slovensku II., Bratislava, 1968, s. 448-449.

[18] Tóthová, Š.: Záverečná zpráva z archeologického výskumu v Parížovciach, rukopis, Bratislava 1973, archív SUPSOP T 1038.