Stavební proměny baziliky sv. Petra a Pavla na Vyšehradě ve světle posledních archeologických nálezů

Title: Stavební proměny baziliky sv. Petra a Pavla na Vyšehradě ve světle posledních archeologických nálezů
Variant title
Architektonische Metamorphosen der St.-Peter-und-Paul-Basilika auf dem Vyšehrad im Lichte der jüngsten archäologischen Funde
Source document: Archaeologia historica. 1977, vol. 2, iss. [1], pp. 283-289
Extent
283-289
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
References
[1] CDB: Codex diplomaticus Bohemiae, I. Praha 1907 – 1912, ed. G. Friedrich.

[2] FRB: Fontes rerum bohemicarum (Prameny dějin českých), II. ed. J. Emler, Praha 1874.

[3] Kasička, F. – Nechvátal, B., 1974: Stavební vývoj zaniklé vyšehradské zvonice, PP 34, 26-32.

[4] Nechvátal, B., 1972: Výsledky nového výzkumu Vyšehradu, AR XXIV, 394-402, 473-478.

[5] Nechvátal, B., 1973: Archeologický výzkum Vyšehradu, PSH VIII, 5-28.

[6] Nechvátal, B., 1974: K stavebně historickému vývoji baziliky sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, Umění XII, 113-138.

[7] Nechvátal, B., 1975: Archeologický výzkum Vyšehradu v r. 1971–1973, AR XXVII, 159-177, 234-237.

[8] RBM: Regesta diplomatica Bohemiae et Moraviae, V/2 1346–1355, Praha 1955, ed. B. Rynešová – J. Spěváček.

[9] Tomek, V. V., 1871: Dějepis města Prahy, II. Praha.