Dendrochronologie středověkého Mostu I (Chronologie smrkové výdřevy fekálních jímek č. 2, 5 a 6)

Title: Dendrochronologie středověkého Mostu I (Chronologie smrkové výdřevy fekálních jímek č. 2, 5 a 6)
Variant title
Dendrochronologie des Mittelalters Most I
Author: Kyncl, Josef
Source document: Archaeologia historica. 1977, vol. 2, iss. [1], pp. 307-316
Extent
307-316
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
References
[1] Kyncl, J., 1977: Příspěvek k metodice dendrochronologie. Standardizace a synchronizace letokruhových křivek s využitím regresní analýzy a korelací. Archeol. hist. 2:

[2] Velímský, T., 1977: K dendrochronologickému výzkumu středověkých nálezů z Mostu. Archeologia historica 2: xxx