Výsledky zisťovacieho archeologického výskumu v Liptovskej Anne, okr. Liptovský Mikuláš

Title: Výsledky zisťovacieho archeologického výskumu v Liptovskej Anne, okr. Liptovský Mikuláš
Variant title
Die Ergebnisse archäologischer Erkundungsforschungen in Liptovská Anna, Bez. Liptovský Mikuláš
Source document: Archaeologia historica. 1979, vol. 4, iss. [1], pp. 83-92
Extent
83-92
Type: Article
Language
Slovak
License: Not specified license
Summary language
References
[1] Hoššo, J., 1972: Prínos historicko-archeologického výskumu. Pamiatky a príroda, Bratislava, s. 20.

[2] Houdek, I., 1931: Velký hrad Liptovský. Sborník MSSS, roč. XXV. z. 1-4, s. 32.

[3] Koperdan, J., 1861: Najstaršie dejiny Liptova – rukopis L. Hrádok, s. 267.

[4] Križanová, E., 1977: O stredovekej kúrii v Parížovciach. Archaeologia historica 2, s. 204.

[5] Kútnik, J., 1969: O pôvode pustovníka Svorada. Nové obzory 11, s. 30, 92-p. 182.

[6] Puškárová, K. B., 1974: Kostol v Liptovskej Mare. Kostol v Liptovskej Sielnici. Pamiatky a príroda, Bratislava, s. 7, 10.

[7] Ratkoš, P., 1972: Prehľadné dejiny obcí zátopovej oblasti do konca 17. storočia. Liptov 2, s. 86.

[8] Súpis pamiatok na Slovensku II., 1968: Bratislava, s. 226.

[9] Šujanová, O. – Maňková, D., 1973: Správa o výsledkoch fyzikálno-chemických rozborov vzoriek omietok, malt a dlažieb z archeologického výskumu v r. 1972-73 na objekte L. Anna – ruiny kostola. SÚPSOP – Bratislava, s. 5.

[10] Tóthová, Št., 1975: Archeologický výskum v Parížovciach. Liptov 3, s. 352.

[11] Uhlár, V., 1970: Pôvod názvov obcí v Liptovskej zátopovej oblasti. Liptov 1, s. 171.