Dosavadní výsledky výzkumu zaniklého středověkého hrádku v Toušeni, okr. Praha-východ

Title: Dosavadní výsledky výzkumu zaniklého středověkého hrádku v Toušeni, okr. Praha-východ
Variant title
Die bisherige archäologische Untersuchung auf dem Hausberg in Toušeni
Source document: Archaeologia historica. 1979, vol. 4, iss. [1], pp. 119-128
Extent
119-128
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
References
[1] Beckovský, J., 1700: Poselkyně starých příběhův českých aneb Kronika česká.

[2] Brandl, V., 1878: Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae X. Brno.

[3] Gedenkbuch des Markts Tauschim 1836-66. Ulož. OA Praha-východ.

[4] Emler, J., 1882: Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae II. Praha.

[5] Gutwirth, Z., 1926-27: Toušeň. Naše Polabí IV.

[6] Heber, F. A., 1843: Böhmens Burgen, Vesten und Bergschlösser I. Praha.

[7] Králík, J., 1978: Toušeň, průvodce místem, lázněmi a okolím. Toušeň.

[8] Mendl, B., 1929: Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae IV. Praha.

[9] Mezník, J., 1965: Venkovské statky pražských měšťanů. Praha.

[10] Palacký, F.: 1840: Archiv český I. Praha.

[11] Palacký, F., 1898: Dějiny národu českého II. Praha.

[12] Podlaha, A. – Šittler, E., 1901: Soupis památek historických a uměleckých v pol. okr. Karlínském. Praha.

[13] Prášek, J. V., 1875: Okres brandejsský nad Labem. Praha.

[14] Prášek, J. V., 1913: Brandejs nad Labem, město, panství a okres. III. Brandejs n. L.

[15] Profous, A. – Svoboda, J., 1957: Místní jména v Čechách IV. Praha.

[16] Sedláček, A., 1927: Hrady, zámky a tvrze království českého XV. Praha.

[17] Schaller, J., 1788: Topographie des königreichs Böhmen 10. Praha-Vídeň.

[18] Sommer, J. G., 1844: Böhmen 12. Praha.

[19] Staří letopisové čeští 1378–1527. Vyd. Charvát J. Praha 1941.

[20] Szwagrzyk, J. A., 1973: Pieniadz na ziemiach polskich X - XX w. Wroclaw.

[21] Špaček, J., 1978: Dvě desetiletí archeologického výzkumu. Čelákovice.

[22] Teige, J., 1912: Archiv český XXVIII. Praha.

[23] Tykač, J., 1886: Na Labském přívoze. Praha.

[24] Vavřince z Březové Kronika husitská. Vyd. Dolenský A. Praha 1940.

[25] Vita Karoli Quarti. Přeložil Pavel J. Praha 1978.

[26] Vyskočil, J. K., 1947: Arnošt z Pardubic a jeho doba. Praha.

[27] Vyskočil, J. K., (1893): Lázeňské místo Toušeň. Nákladem J. Králíka v Toušeni.