Povrchový průzkum skalních hradů v Českém ráji

Variant title
Die Oberflächenerkundungen der Felsenburgen im Böhmischen Paradies
Author: Chotěbor, Petr
Source document: Archaeologia historica. vol. 6, iss. [1], pp. 71-78
Extent
71-78
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] Chotěbor, P., 1974: Nálezová zpráva č. 7342/74 v archivu AÚ ČSAV Praha.

[2] Chotěbor, P., 1980: Povrchový průzkum hradu Valečova, Archaeologia historica 5.

[3] Menclová, D., 1972: České hrady, díl II., Praha.

[4] Sedláček, A., 1932: Hrady, zámky a tvrze království českého, díl X., Praha.

[5] Šimák, J. V., 1917: Dějinné paměti okresu mnichovohradišťského, Mnichovo Hradiště.

[6] Šolle, M., 1946: Nálezová zpráva Č. 6664/46 v archivu AÚ ČSAV Praha.

[7] Valdhauser, J., Weber, V., 1974: Pařez, hrádek na západním okraji Prachovských skal, Zpravodaj Šrámkovy Sobotky XI-1,2.

[8] Weber, V., 1978: Osídlení Pojizeří v 10.–13. století, Archaeologia historica 3.