K vývoji drobných středověkých opevnění na Moravě

Variant title
Zur Entwicklung der mittelalterlichen Kleinadelsitze in Mähren
Source document: Archaeologia historica. vol. 6, iss. [1], pp. 293-306
Extent
293-306
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] CDB: Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae, edice.

[2] CDM: Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae, edice.

[3] Eibner, A., 1973: Der "Tabor", eine mittelalterliche Wehranlage in Gars am Kamp/Niederösterreich. Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters, 1, 111-121.

[4] Fialová, V., 1972: Kralice. Brno.

[5] Glosová, M., 1977: Příbramská tvrz – stavebně historický průzkum, AH 2, 1977, 179-188.

[6] Kouřilová, D., 1977: Stavební vývoj tvrze v Kralicích nad Oslavou, VVM 29, 1977, 151-165.

[7] Menclová, D., České hrady I, II, Praha, 1972.

[8] Nekuda, V., 1979: Od velkomoravských velmožských dvorců ke středověkým feudálním dvorcům, ČMM 64, 1979, 79-86.

[9] Nekuda, V. – Unger, J., 1981: Hrádky a tvrze na Moravě. Brno.

[10] Snášil, R., 1981: Vývoj osídlení na Uherskohradišťsku, Vlastivěda moravská, Uherskohradišťsko, v tisku.

[11] Štěpánek, M., 1965: Opevněná sídliště z 8.–12. stol. ve střední Evropě. Praha.