Gotická kachlová kamna z hradu Melic na Vyškovsku : pokus o rekonstrukci

Variant title
Ein gotischer Kachelofen aus Burg Melice in Wischauer Gegend : Versuch einer Rekonstruktion
Author: Michna, Pavel
Source document: Archaeologia historica. vol. 6, iss. [1], pp. 333-360
Extent
333-360
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Note
  • In memoriam MUDr. Jan Zháněl † 1970)
Document
References:
[1] Burian, 1960: Nálezy z husitského opevnění Kartouzka v Dolanech u Olomouce, AR 12/1960, s. 196-199, 204-212.

[2] Burian, 1964a: Husitské opevnění Kartouzka v Dolanech u Olomouce – výzkum 1962, AR 16/1964, s. 793-796, 805-820, 823-840, 893-894.

[3] Burian, 1964b: Nálezy ze středověkého objektu v Dolanech (výzkum 1962), POSV 3/1964.

[4] Burian, 1965: Nálezy z kartuzie a husitského opevnění v Dolanech (výzkum 1963), POSV 6/1965.

[5] Burian, 1966: Kartouzka v Dolanech – moravský protějšek hradu Sión, Střední Morava 1/1966, s. 5-18.

[6] Burian, 1968: Výzkum prvního mnišského domku kartuzie v Dolanech (Předběžná zpráva), Střední Morava 2/1968, s. 82-88.

[7] Franz, 1969: Der Kachelofen, Graz 1969.

[8] Holčík, 1972: Kachlová pec z 15. storočia na Bratislavskom hrade, Zborník Slov. nár. muzea 66/1972, História 12, s. 100-112.

[9] Holčík, 1978: Středověké kachliarstvo, Pallas 1978.

[10] Holl, 1958: Kézépkori kályhacsempék Magyarországon I, BRS 18/1958, s. 211-300.

[11] Holl, 1971: Kozépkori kályhacsempék Magyarországon II, BRS 22/1971, s. 161-207.

[12] Lutz, 1973: Ofenkacheln aus Heilbronn und Umgebung, Heilbronner Museumshefte 2/1973.

[13] Maire-Rieb, 1972: Un puits du XVe siécle dans le Marais-Vert á Strasbourg, Cahiers Alsaciens d'archéologie et d'histoire 16/1972, s. 165-180.

[14] Michna, 1971: Funde der ungarisch-böhmischpolnischen Gruppe spätgotischer Kacheln in Mähren, Acta archaeologica carpathica 12/1971, s. 249-259.

[15] Michna, 1972: Příspěvek historické archeologie k dějinám tzv. "královského domu" v Brně, VVM 24/1972, s. 264-271.

[16] Michna, 1973—74: Eine Steinofen-Luftheizung in der Bischofsburg Melice bei Vyškov in Mähren, Sborník prací FF Brněnské univerzity, E 18-19, 1973-74, s. 211-216.

[17] Michna, 1974: Archäologische Nachweise der mährisch-ungarischen Beziehungen im 15. Jahrhunderts, Folia archaeologica 25/1974, s. 179-203.

[18] Michna, 1976: Melická skupina gotických kachlů, Umění 241/976, č. 2, s. 148-158.

[19] Michna, 1977: K vývojové a typologické charakteristice moravských středověkých kachlů, Sborník KSSPPOP v Ostravě 3/1977, s. 7-44.

[20] Popa–Margineanu, 1979: Márturii de civilizatie medievala romanesca – O casa romanesca a dominej si o soba monumentale de la Suceava din vremena lui Stefan cel Mare, Bucuresti 1979.

[21] Seminář 1969: Seminář o středověké keramice, konaný ve dnech 19. až 22. 5. 1969, Opava 1969 (AÚ ČSAV v Brně, exp. Opava).

[22] Voit–Holl, 1963: Alte ungarische Ofenkacheln, Budapest 1963.

[23] Zháněl, 1967a: Biskupský hrad Melice I, ZVMV č. 71, červenec 1967.

[24] Zháněl, 1967b: Biskupský hrad Melice II, ZVMV č. 72, říjen 1967.

[25] Zháněl, 1971: Biskupský hrad Melice III, ZVMV č. 73, říjen 1971.