K stredovekému osídleniu Devína

Variant title
Zur mittelalterlichen Besiedlung der Burg Devin
Author: Keller, Igor
Source document: Archaeologia historica. vol. 6, iss. [1], pp. 433-436
Extent
433-436
Type: Article
Language
Slovak
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] Dekan, J., 1971: Vývoj a stav archeologického výskumu doby predveľkomoravskej. Slovenská archeológie, 19, s.

[2] Dekan, J., 1976: Veľká Morava. Bratislava.

[3] Eisner, J., 1940–41: Pohřebiště z doby velkomoravské v Děvíně. Historica Slovaca 1–2. Bratislava, s. 300-303.

[4] Eisner, J., 1940–41a: Výzkum na Děvíně v letech 1933–1937. Historica Slovaca, 1–2. Bratislava, s. 108-137.

[5] Eisner, J., 1947: Archeologie a velehradská otázka. Časopis Společnosti přátel starožitností, 55, s. 1-10.

[6] Fundárek, J., 1976: Nález mincí v devínskom kostole. Bratislava, 8-9, s. 275-285.

[7] Chropovský, B. – Ruttkay, A. – Vladár, J., 1978: SAV a 25 rokov archeologického bádania na Slovensku. Slovenská archeológia, 26, s. 245-306.

[8] Keller, I., 1978: Súčasný stav výskumu slovanského Devína. Archaeologia historica, 3, s. 115-120.

[9] Keller, I., 1979: K slovanskému osídleniu Devína. Pamiatky príroda, 1, s. 14-15.

[10] Kraskovská, Ľ., 1963: Slovanské pohrebisko v Devíne (Staré vinohrady). Slovenská archeológia, 11, s. 391-406.

[11] Kraskovská, Ľ., 1968: Slovanské radové pohrebisko na Devíne. Zborník SNM 62. História 8, s. 45-60.

[12] Kraskovská, Ľ., 1975: Slovanské nálezy z hradiska v Devíne. Zborník SNM 69. História 15, s. 73-95.

[13] Plachá, V. – Hlavicová, J., 1978: Osídlenie Devína v 10. až 12. storočí. Archaeologia historica, 3, s. 231-237.

[14] Ratkoš, P., 1968: Pramene k dejinám Velkej Moravy. Bratislava.

[15] Šimek, E., 1920: Děvín. Památky archeologické, 32, s. 1-53.

[16] Varsik, B., 1940–41: Devín a Slováci. Historica Slovaca, 1-2, s. 212-220.