"Motte" a kostel v zaniklé vsi Divice u Brumovic

Title: "Motte" a kostel v zaniklé vsi Divice u Brumovic
Variant title:
  • "Motte" und Kirche in der Ortswüstung Divice bei Brumovice (Bz. Břeclav)
Author: Unger, Josef
Source document: Archaeologia historica. 1988, vol. 13, iss. [1], pp. 369-374
Extent
369-374
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] Hinz, H. 1981: Motte und Donjon. Zur Frühgeschichte der mittelalterlichen Adelsburg, Köln.

[2] Nekuda, V. 1985: Mstěnice. Zaniklá středověká ves u Hrotovic. Hrádek—tvrz—dvůr—předsunutá opevnění, Brno.

[3] Ošmera, J. 1940: Pověsti z kraje Mrštíků a Herbenova, Klobouky.

[4] Plaček, M.—Procházka, R. 1986: K problematice opevněných sídel přelomu raného a vrcholného feudalismu na Moravě (teze), AH 11, 159—168.

[5] Šaurová, D. 1977: Zaniklý hrádek Kepkov ve Ždánickém lese (k. ú. Nížkovice-Heršpice, okr. Vyškov), AH 2, 167—172.

[6] Šaurová, D. 1980: Keramika z hrádku Kepkova, AH 5, 375—381.

[7] Unger, J. 1987: Zum Stand der Hausberg—(Motten)—Forschung in Südmähren, Beiträge zur Mittelalterarchäologie in Österreich 3, 85—106.

[8] Žemlička, J. 1985: Odboj kralevice Přemysla v letech 1248—1249 a jeho sociální zázemí, ČsČH XXXIII, 564—585.