Pokračování revizního archeologického výzkumu na knížecí a královské akropoli na Vyšehradě (1989—1991)

Variant title
Fortsetzung der Revisionsgrabungen auf der Fürstenakropole in Prag-Vysehrad (1989—1991)
Source document: Archaeologia historica. 1992, vol. 17, iss. [1], pp. 153-161
Extent
153-161
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] ČAREK, J., 1947: Románská Praha. Praha.

[2] GUTH, K., 1931: Vyšehrad, РАМ 1, n. ř. skup. hist., 63—64.

[3] HLUBINKA, R., 1948: Středověké domy a opevnění Nového Města a Vyšehradu, ZPP VIII, 63—82.

[4] JANÁČEK, J., 1964: Vyprávění o Vyšehradu. Praha.

[5] JANÁČEK, J., 1983: Malé dějiny Prahy. 3. přepracované vydání. Praha.

[6] KASIČKA, F.—NECHVÁTAL, B., 1977: Vyšehradské hřbitovy v historickém a urbanistickém vývoji, PP, 193—208.

[7] KASIČKA, F.—NECHVÁTAL, B., 1991: Románský most na Vyšehradě, Umění (v tisku).

[8] MENCL, V., 1948: Praha předrománská a románská, Osmero knih o Praze II, str. 45—125.

[9] NECHVÁTAL, B., 1975: Archeologický výzkum Vyšehradu v r. 1971—1973, AR XXVII, 159—177, 234—237.

[10] NECHVÁTAL, B., 1976: Vyšehrad. Praha.

[11] NECHVÁTAL, B., 1983: Vyšehrad. Stručný průvodce. Praha.

[12] NECHVÁTAL, B., 1989: Revizní archeologický výzkum na knížecí a královské akropoli na Vyšehradě (předběžné sdělení), AR 14, 213—217.

[13] NECHVÁTAL, B., 1990: K poloze kostela sv. Klimenta na Vyšehradě, AR XLII, 410—415.

[14] NECHVÁTAL, B., 1991: Vyšehradský hřbitov. Praha.

[15] PÍSA, Vl., 1971: Středověký Vyšehrad, Staletá Praha 5, 87—104.

[16] RUFFER, V., 1861: Historie vyšehradská. Praha.

[17] STAREC, P., 1991a: Archeologie a "kouzelný proutek", Res Musei Pragensis — Měsíčník Muzea hl. města Prahy. I. č. 6. 12—13.

[18] STAREC, P., 1991b: Archeologie a "kouzelný proutek" II. Res Musei Pragensis — Měsíčník Muzea hl. města Prahy, I, č. 9, 13—14.