K problematice sídel nižší šlechty na Táborsku v Mladovožickém regionu

Title: K problematice sídel nižší šlechty na Táborsku v Mladovožickém regionu
Variant title
Zur Problematik der Siedlungen des Kleinadels auf dem Gebiet von Tábor, Region Mladá Vožice.
Author: Huml, Václav
Source document: Archaeologia historica. 1994, vol. 19, iss. [1], pp. 79-99
Extent
79-99
Type: Article
Language
German
License: Not specified license
Summary language
References
[1] BOHÁČ, Zd., 1974: Újezdy a Lhoty. Příspěvek k dějinám osídlení středověkých Čech. HG 12, 3—25.

[2] CIKHART, R., 1922: Táborsko IV. Historický místopis. Tábor.

[3] CIKHART, R., 1934: Tvrz Polanka v Táborsku. Jihočs. sbor. historický VII, str. 11 an.

[4] CIKHART, R., 1947: Popis Táborska, Soupis archeologických, lidových a přírodních namátek zvl. okresu táborského, s přehledem příslušné literatury. Tábor.

[5] HEBER, Fr. Al., 1843—1849: Böhmens Burgen, Vesten und Burgschlösser, Prag I—VII.

[6] HUML, V., 1974: Sídla drobné šlechty na Táborsku a Vltavotýnsku. Vznik, vývoj a zánik sídel. Praha, kand. disertace uložená v ARÚ Praha.

[7] KOPECKÝ, I., 1931: Přehledná mapa půdních druhů v ČSR, Praha.

[8] MERHAUTOVÁ, A., 1971: Raně středověká architektura v Čechách.

[9] PALACKÝ, Fr., 1848: Popis Království českého, Táborsko.

[10] PALACKÝ, Fr., 1877: Dějiny národa českého, III, 184—185.

[11] PROFOUS, A., 1947—1951: Místní jména v Čechách, jejich vznik, původní význam a změny, I—III, 1957 IV (spolu s J. Svobodou). 1960 V — Dodatky.

[12] REŽNÝ, K., 1927: Zanikání vladyckých statků v Budějovicku, Hradecku a Táborsku, ČSPSČ XXXV, 64—69, 112—115.

[13] SEDLÁČEK, Aug., 1870: Minulost města Mladé Vožice v Táborsku, Praha.

[14] SEDLAČEK, Aug., 1932: Hrady, zámky a tvrze Království českého, III. Budějovicko, IV. Vysočina. Praha.

[15] SOMMER, I. G., 1833—1849: Das Königreich Böhmen, Statistisch-topographisch Darstelt. I—XVI. Prag.

[16] ŠMAHEL, Fr. a kol., 1988: Dějiny Tábora I-1 do roku 1421. České Budějovice.