Neskororománsky portál kostola sv. Egídia v Iliji : (Výsledky najnovšieho stavebno-historického a reštaurátorského prieskumu)

Title: Neskororománsky portál kostola sv. Egídia v Iliji : (Výsledky najnovšieho stavebno-historického a reštaurátorského prieskumu)
Variant title
Das spätromanische Portal der Kirche des Hl. Egidius in Ilija
Source document: Archaeologia historica. 1997, vol. 22, iss. [1], pp. 39-48
Extent
39-48
Type: Article
Language
Slovak
License: Not specified license
Summary language
References
[1] ČELKO, M.: Príspevok k stredovekým dejinám Ilije, In: Ilija, kostol sv. Egídia a umelecko-historické pamiatky Banskej Štiavnice, Ilija/Banská Štiavnica 1994.

[2] KAHOUN, K.: Banskoštiavnický staviteľský okruh v kontaktoch gotickej strednej Európy, In: Ilija, kostol sv. Egídia a umelecko-historické pamiatky Banskej Štiavnice, Ilija/Banská Štiavnica 1994.

[3] MENCL, V.: Stredoveká architektúra na Slovensku, Praha-Prešov 1937.

[4] ORIŠKO, Š.: Poznámky k architektonickej plastike 13. stor. v oblasti banských miest, In: Ilija, kostol sv. Egídia a umelecko-historické pamiatky Banskej Štiavnice, Ilija/Banská Štiavnica 1994.

[5] ORIŠKO, Š.: Románske kamenárstvo a kamenosochárstvo na Slovensku, Kandidátská dizertačná práca, Bratislava FFUK 1996 (rukopis).

[6] SMOLÁKOVÁ, M.-ORIŠKO, Š.: Románsky kostol sv. Štefana v Žiline, Vlastivedný časopis XXXVIII, 1989, č. 3.

[7] ŠTIKAR, M.-SMOLÁKOVÁ, M.: Románsky kamenný portál r. kat. kostola sv. Egídia v Iliji, stavebnohistorický a restaurátorský prieskum, 1995 (rukopis).