Nález olověné hřivny v Řetězové ulici na Starém Městě pražském

Title: Nález olověné hřivny v Řetězové ulici na Starém Městě pražském
Variant title:
  • Fund eines Bleipfunds in der Präger Altstadt
Source document: Archaeologia historica. 2001, vol. 26, iss. [1], pp. 359-364
Extent
359-364
  • ISSN
    0231-5823
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] ARENHÖVEL, W., 1999: Heslo Blei, Bleiguss, in: Lexikon des Mittelalters II. Stuttgart-Weimar.

[2] DRAGOUN, Zd.-HAVRDA, J., 1998: Řetězová ulice čp. 223/I. In: Dragoun, Zd. a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 1995-1996, Pražský sborník historický 30, 251-291.

[3] GUPIENIEC A.-KIERSNOWSCZY, T. a R., 1965: Wczesnosredniowieczne skarby srebrne z Polski srodkowej, Mazowsza i Podlasia. Polskie badania archeologiczne 10, Wroclaw-Warszawa-Kraków.

[4] KIERSNOWSKI, R., 1964: Wczesniosredniowieczne skarby srebrne z Polabia. Polskie badania archeologiczne 11. Wroclaw-Warszawa-Kraków.

[5] KIERSNOWSCY, T. a R., 1959: Wcezesnosredniowieczne skarby srebrne z Pomorza, Polskie badania archeologiczne 4, Warszawa-Wroclaw.

[6] KUČEROVSKÁ, T., 1996: Kelčský nález, Folia numismatica 8-9, 63-187.

[7] MOLENDA, D., 1963: Górnictwo kruszcowe na terenie zlož slasko-krakowskich do polowy XVI wieku. Wroclaw-Warszawa-Kraków.

[8] NOHEJLOVÁ-PRÁTOVÁ, E., 1986: Základy numismatiky. Academia Praha.

[9] PÁNEK, I., 1986: Poznámky k váhovým jednotkám 10.-12. století. In: Denárová měna na Moravě, Sborník prací z III. numismatického symposia 1979 Ekonomicko-peněžní situace na Moravě v období vzniku a rozvoje feudalismu (8.-12. století), 351-35.

[10] PAVELČÍK, J., 1979: Středověké hřivny, Malovaný kraj 15, seš. 5, 20-21.

[11] PAVELČIK, J., 1982: Depot olověných předmětů z Rudimova (okr. Gottwaldov), Vlastivědný věstník moravský 34, s. 191-194.

[12] POŠVÁŘ, J., 1965: O hřivnách v zemích českých a polských, Slezský numismatik 8-9 (48-49), 41-42.

[13] RADOMĚRSKÝ, P., 1956: České, moravské a slezské nálezy mincí období denárového. In: Nálezy mincí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha, 6-73.

[14] SLASKI, J.-TABACZYNSKI, S., 1959: Wczesnosredniowieczne skarby srebrne Wielkopolski, Polskie badania archeologiczne 1, Warszawa-Wroclaw.

[15] SUCHODOLSKI, S., 1960: Grzywna i stopa mennicza w Polsce w XI -XII w., Wiadomosci numizmatyczne 4, 15—48.

[16] SUCHODOLSKI, S., 1962: Hřivna česká a polská v 11. století, Moravské numismatické zprávy 9, 15-19.

[17] SUCHODOLSKI, S., 1964: W sprawie wagi grzywny morawskiej we wczesnym sredniowieczu, Sborník I. numismatického symposia, Brno 1966.

[18] TUREK, R., 1948, České hradištní nálezy datované mincemi, Slavia Antiqua I, 487-535.