Archaeologia historica 2002, vol. 27, iss. [1]

Image
Issue title
Sborník příspěvků přednesených na XXXIII. konferenci archeologů středověku České republiky a Slovenské republiky s hlavním zaměřením na hrady a jejich úlohu ve středověkém vojenství a osídlení, Brtnice a Panská Lhota 17.-21. září 2001
Year
2002
Publication year
2002
ISSN
0231-5823
ISBN
80-7275-031-3
Topic
Page Title
5 Závěrečné usnesení XXXIII. mezinárodní konference archeologie středověku Měřínský, Zdeněk; Nechvátal, Bořivoj; Ruttkay, Alexander; Šabatová, Klára | pdficon
A. Výzkum opevněných sídel – Erforschung der befestigten Siedlungen
Page Title
9-19 Rokštejn, mittelalterliche Burg bei Panská Lhota (Stadtgemeinde Brtnice, Mähren) : Ergebnisse der archäologischen Forschungen aus den Jahren 1981-2001 Měřínský, Zdeněk; Zumpfe, Eva | pdficon
21-35 Česká kastelologie na rozcestí? Kouřil, Pavel; Wihoda, Martin | pdficon
37-50 Raně středověká fortifikace ve Staré Boleslavi : Příspěvek k poznání raně středověké stavební techniky Boháčová, Ivana; Špaček, Jaroslav | pdficon
51-59 Formy opevnění na hradech pískovcového podloží Gabriel, František | pdficon
61-77 K počátkům hradu Košumberka na Chrudimsku Frolík, Jan; Sigl, Jiří | pdficon
79-89 Ke stavební podobě a vývoji hradu v Říčanech Durdík, Tomáš; Kašpar, Vojtěch | pdficon
91-118 Orlík nad Vltavou ve 13.-14. století ve světle archeologického výzkumu Grabolle, Roman; Hrubý, Petr; Militký, Jiří | pdficon
119-123 Podkovovitá bašta státního hradu Litice Cejpová, Miroslava | pdficon
125-138 Obrana středověkého hradu palnými zbraněmi Varhaník, Jiří | pdficon
139-154 Externí fortifikace moravských hradů Plaček, Miroslav | pdficon
155-162 Zaniklá tvrz v Leštině u Jistebnice Úlovec, Jiří | pdficon
163-178 Pokus o modelové řešení některých problémů kolonizace a vzniku hradů v Nízkém Jeseníku Bolina, Pavel | pdficon
179-195 Hrady a jejich úloha ve struktuře osídlení horního Pobečví Janiš, Dalibor; Kohoutek, Jiří | pdficon
197-213 Nové poznatky k vývoji opevnění olomouckého hradu v raném a vrcholném středověku Procházka, Rudolf; Kováčik, Peter; Zůbek, Antonín | pdficon
215-228 Středověký hrad Tepenec u Jívové a jeho fortifikační systém Tymonová, Markéta | pdficon
229-237 K vývoju stredovekých hradov do konca 13. storočia na Slovensku Štefanovičová, Tatiana | pdficon
239-268 Úloha hradov horného Ponitria a Požitavia pri obrane a osídlení územia do konca 14. storočia Bóna, Martin; Lukačka, Ján | pdficon
269-278 Hrady Štiavnických vrchov - ich funkcia a vzájomné interakcie Labuda, Jozef | pdficon
279-288 Zámok Víglaš v období 14.-18. storočia Hanuliak, Václav; Ragač, Radoslav | pdficon
289-306 Stredoveké nástenné malby Zvolenského hradu Smoláková, Mária | pdficon
307-326 K problematice vztahu hrad - královské město v Čechách Razím, Vladislav | pdficon
327-354 Nová zjištění k problematice městského hradu v Ivančicích u Brna Doležel, Jiří | pdficon
355-370 Opevnenie mestského hradu v Banskej Bystrici v 15. a na začiatku 16. storočia Fillová, Ľubica; Mácelová, Marta; Šimkovic, Michal | pdficon
B. Výzkum měst – Erforschung der Städte
Page Title
373-378 Archeologický výzkum v čp. 81 v Hradci Králové Bláha, Radek; Slavíková, Kateřina | pdficon
C. Výzkum sakrálních staveb – Erforschung der Sakralbauten
Page Title
381-408 Kapitulní kostel sv. Petra a Pavla na Vyšehradě v době předhusitské Nechvátal, Bořivoj | pdficon
409-419 Týnec nad Sázavou, kostel sv. Šimona a Judy - nové nálezy při opravách Glosová, Michaela | pdficon
421-424 Vstup do věže kostela sv. Ducha ve Višňové Kracíková, Lucie | pdficon
425-444 Nové poznatky o gotické architektuře jihovýchodní Moravy Kohoutek, Jiří; Vácha, Zdeněk; Vrla, Radim | pdficon
D. Výzkum vesnických sídel a pohřebišť – Erforschung der ländlichen Siedlungen und Gräberfeldern
Page Title
447-461 Záchranný archeologický výskum stredovekej osady v Zlatých Moravciach Ruttkayová, Jaroslava; Ruttkay, Matej | pdficon
463-475 Interpretačný přínos z terénneho výskumu vo Vlčkovciach (okr. Trnava) Hanuliak, Milan | pdficon
477-482 Poznámky k vývoji Kostelce ve středověku Plaček, Miroslav | pdficon
483-495 Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Nowym Dworze (stanowisko 13), woj. pomorskie Kurasiński, Tomasz | pdficon
E. Hmotná kultura – Die Sachkultur
Page Title
499-519 Stavební rekonstrukce gotických kachlových kamen na hradě Lipnici n. Sázavou, okr. Havlíčkův Brod Kocman, František; Hazlbauer, Zdeněk | pdficon
521-534 Výtvarné varianty dosud neznámého kachlového motivu s náboženským obsahem Hazlbauer, Zdeněk | pdficon
535-553 Vývoj kachlových kamen ve svědectví ikonografického materiálu a národopisných paralel Skružný, Ludvík; Špaček, Jaroslav | pdficon
555-587 Špilberská kachlová kamna a jejich stavebníci Jordánková, Hana; Loskotová, Irena | pdficon
589-605 Symbolika výzbroje a výstroja Slivka, Michal | pdficon
607-620 Nálezový súbor z odpadovej jamy patricijského domu na Františkánskom námestí č. 6 v Bratislavě : (príspevok k poznaniu výbavy bohatej meštianskej domácnosti v prvej polovici 14. storočia) Hoššo, Jozef; Lesák, Branislav; Resutík, Branislav | pdficon
621-639 Kachlice z barbakanu Mestského hradu v Banskej Bystrici Ušiak, Peter | pdficon
641-648 Príspevok k problematike kamenárskej výzdoby profánnych stavieb v neskororománskom období na Slovensku Oriško, Štefan | pdficon
649-668 Tkaniny z tumby Přemysla Otakara II. Bravermanová, Milena | pdficon
669-676 Historický význam nálezov mincí zo slovenských hradov Hunka, Ján | pdficon
Recenze a zprávy o literatuře – Buchbesprechungen
Page Title
677 [Beiträge zur Mittelalterarchäologie in Österreich 16/2000] Nekuda, Vladimír | pdficon
677-678 [Siedlungsforschung. Archäologie-Geschichte-Geographie] Nekuda, Vladimír | pdficon
678-679 [Reichhalter, Gerhard; Kühtreiber, Karin; Kühtreiber, Thomas. Burgen Waldviertel und Wachau] Plaček, Miroslav | pdficon
hidden section Seznam autorů
Page Title
680-681 Seznam autorů | pdficon
Page Title
683 Dosavadní celostátní konference k problematice | pdficon